FOTBALOVÝ KLUB

VALNÁ HROMADA

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

SK UNION VRŠOVICE

 

 

Vážení členové a příznivci SK UNION VRŠOVICE

dovolujeme si Vás tímto pozvat na valnou hromadu občanského sdružení SK UNION VRŠOVICE, která se uskuteční dne 27. 5. 2013 od 19:00 hod. v prostorách našeho klubu, na adrese Na vrších 1503 / 1.

 

Program :

  1. zahájení
  2. volba orgánů valné hromady – předsedy VH, sčitatelů hlasů, zapisovatele VH  a ověřovatele zápisu
  3. odvolání a volba členů výboru
  4. zpráva o hospodaření
  5. zpráva o sportovní činnosti
  6. závěr

 

Všichni členové a příznivci SK UNION VRŠOVICE jsou srdečně zváni.

 

V Praze dne 25. 4. 2014

 

 

Výbor SK